Kampsport Archive

Karate og kamp

Det har lenge blitt hevdet at karate ikke egner seg til MMA fordi mange av teknikkene simpelthen er for farlige og risikable til at man kan bruke dem

Tae Kwon Do

Den mest kjente av alle koreanske kampkunster er legendariske Tae Kwon Do, kjent særlig for den hyppige bruken av kraftfulle spark. Selve ordet betyr sparket og slagets vei,

Muay thai og MMA

Muay Thai er, som navnet tilsier, en kampsport med opprinnelse i Thailand. Denne kampkunstens historie har med eller mindre forsvunnet, etter at burmesiske invasjonsstyrker brant alle de relevante