Judo – smidighet og balanse

JudoJudo er en svært nyttig sport å ha kjennskap til for de som vil holde på med MMA. En av de mest kjente utøverne med en slik bakgrunn er Rhonda Rousey, som faktisk tok bronse i Judo i OL for noen år siden.

Judoens historie går tilbake til 1800-tallet. Dette er en sport der det er svært viktig å bære myk og bevegelig, noe som også bekreftes av navnet: “Ju” betyr nettopp bøyelig eller myk, mens “Do” betyr vei eller måte – det er samme “Do” som går igjen i Tae Kwan Do og Aikido. I Judo dreier det seg altså ikke først og fremst om å være stor og sterk, så det er i utgangspunktet snakk om en sport som alle kan drive med uansett fysisk størrelse.

Målet i Judo er å få kontroll over motstanderen eller kaste ham eller henne i bakken. Til slutt skal man helst ha motstanderen nede og helt låst fast slik at de ikke lenger kan slåss tilbake. I dagliglivet er dette en effektiv måte å beskytte seg selv på uten at man trenger å slå eller sparke. Det er positivt i våre dager fordi man kan bli straffet for å skade andre selv om man gjør det i selvforsvar.

Judo har vært med i OL i over 50 år, helt siden Tokyo-lekene i 1964. Forbundet heter for IJF eller International Judo Federation. Som eksemplet Rousey viser, er Judo en sport både for kvinner og menn. At Judo på sett og vis fremstår som en mindre “voldelig” form for selvforsvar gjør at den har fått en særegen appell blant kvinner.

Den som grunnla Judo som krigskunst og idrett, var en japaner ved navn Jigoro Kano. Kano jobbet med å fornye japansk kampkunst, for å tilpasse den til moderne krigføring, slik den fremsto på slutten av det 19. århundre. Teknikkene skulle være mest mulig effektive, og bruke minst mulig energi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *